Gullbillett 2019
Konkurranse

Nå kan du vinne to billetter til ALLE show produsert av Feelgood & iStage i 2019. Altså en unik gullbillett med inngang til alle forestillingene.

Én heldig person vinner 2 billetter til: «Sjikane», «Gratulerer», «Det går betre no», «Humorsalongen», «Plutselig barneteater», «12 gode råd», «Humorgalla», «Jacobsen, værsågod», «Legender» og «Jimmy Carr». (OBS. Enkelte av showene har 18-årsgrense)

Responderer på posten på Facebook for å delta i konkurransen.

Konkurranseregler

1. Ansatte i Feelgood & iStage, Monday gruppen, kunder, sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i Feelgood & iStages konkurranser nett.

2. Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv. Vinneren kan videre kun gå på de forestillingene der aldersgrensen samsvarer med vinnerens alder.

3. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. Feelgood & iStage forbeholder seg retten til å ettergå opplysningene som er gitt før premien(e) leveres/utbetales. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av premie.

4. Vinnerens navn, bilde og stemme kan brukes i markedsføring av Feelgood og iStage eller deres partnere på nett eller andre kanaler. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk.

5. Med mindre noe annet klart fremgår av premiebeskrivelsen, eller det uomtvistelig er avtalt, er Feelgood & iStage ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av dem. Dette omfatter for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

6. Ved konkurranser om billetter til konserter, idrettsarrangement eller liknende står vinneren selv for reise-, diett- og losjikostnader hvis dette ikke er inkludert i premien.

7. Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner. Vinneren kan ikke selge premien eller deler av premien til andre personer eller organisasjoner.

8. Feelgood & iStage forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

9. Feelgood & iStage er ikke ansvarlig for reiseforsikring ved reisepremier, og vinneren reiser på eget ansvar. Vinneren(e) må selv tegne relevant reiseforsikring for premiereisen dersom vinneren(e) ønsker å være forsikret.

10. Feelgood & iStage er ikke ansvarlig for tekniske feil på telefon, SMS, e-post eller brev ved deltakelse i konkurranser/aktiviteter, som ligger utenfor Feelgood & iStages rimelige kontroll. Dersom linjen blir brutt under avvikling av en konkurranse forbeholder vi oss retten til å gå videre til neste innringer.

11. Etter konkurransens slutt vil premierevinner få en oversikt over datoer der han/hun kan reservere sine gratisbilletter. Feelgood & iStage står fritt til å velge både datoer og spillested etter hvor det er tilgjengelige billetter, men forplikter seg til å tilby minimum 2 billetter til hvert unike konsept. Premievinneren må gi tilbakemelding om han/hun vil ha billettene som er tilbudt etter en konkret frist gitt av Feelgood & iStage. Hvis det ikke gis tilbakemelding etter frist vil billettene blitt lagt ut til normalt salg.

12. Ved deltakelse i konkurranser hos Feelgood & iStage, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger Feelgood & iStage kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. Feelgood & iStage forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

13. Om konkurranser på Facebook: konkurransen er på ingen måte sponset, støttet av, administrert av eller assosiert med Facebook. Du gir informasjon kun til Feelgood og iStage, og ikke til Facebook eller en tredjepart. Informasjonen vil kun bli brukt i applikasjonen du selv har gitt samtykke til.

14. Konkurransevinner vil bli trukket i løpet av januar 2019.